Kontakt

Telefónne číslo: 0911 80 80 62

E-mail: dssprima@dssprima.sk

Adresa

PRIMA n.o.
Banšelova 3988/4
821 04 Bratislava – Ružinov

Informácie

IČO: 3182 1308
DIČ: 202 151 3274
Číslo účtu: SK91 1100 0000 0026 2334 0780