Prima projekty

Projekt Staráme sa o okolie, ktorého cieľom bolo zakúpenie elektrickej kosačky, finančne podporilo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.Ďakujeme.

Robíme pre vás, s vami a radi.
Pridajte sa.

Učíme
Organizujeme workshopy, ktoré sú cielené predovšetkým na verejnosť z okolia PRIMY a komunitu Ružinova. Ich cieľom je otočiť roly a zmeniť klienta na lektora. Klienti PRIMY sa stávajú spolulektormi tvorivých aktivít a vďaka tomu dostávajú príležitosť nielen ukázať, čo vedia, ale aj niečo naučiť iných ľudí.

Bavíme sa
Pravidelne, raz mesačne, podnikneme voľajaký zaujímavý i podnetný výlet. Láka nás predovšetkým kultúra a dejiny blízkeho okolia. Preto sme uspokojili svoju maškrtnosť v Pezinskej čokoládovni Mlsná Ema, v Mačkafé na Zámockej alebo aj vo vychýrenej cukrárni Danela. Z nádvoria bratislavského hradu sme nevideli nič, len miečnomliečnu hmlu, v ktorej sa asi ukrývala Petržalka. V Piešťanoch sme si zastrieľali s mestskými policajtmi. Tancovali sme na námestí (Deň krivých zrkadiel), vyrábali nábytok (Naše mesto), kúpali sa na Kuchajde (lebo bolo strašne teplo) a guľovali sa v záhrade (lebo bola strašná zima).