Darujte nám vaše 2%

Zamestnanci

  1. Do 15.02.2017 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania vyplatených preddavkov na daň
  2. Dostanete Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého je možné zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane.
  3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  4. Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad

Živnostníci

  1. Ak ste živnostník (SZČO) alebo ste vykonávali v roku 2017 osobnú asistenciu a vypĺňate tlačivo B, tak 2% (resp. 3%) vpisujete priamo do tlačiva Daňové priznanie fyzických osôb TYP A alebo TYP B. Poraďte sa s účtovníčkou, ak si nie ste istý.
  2. Tlačivo typ A alebo B vyplnené odovzdáte daňovému úradu do 31.03.2018 spolu s potvrdením (typ A, resp. typ B) a je to! 🙂

Právnická osoba

  1. Vyplníte daňové priznanie právnických osôb a svoje 2% poukáže v príslušnom riadku tlačiva (na strane 12).
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad.

PRIMA údaje do tlačiva

IČO: 3182 1308
Právna forma: NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
Obchodné meno alebo názov: PRIMA n.o.
PSČ: 821 04
Obec: BRATISLAVA
Ulica: BANŠELOVA
Súpisné/orientačné číslo: 3988/4

Bez 2% nič nie je stopercentné

2% sa zdá byť málo, ale v našom rozpočte je to nezanedbateľná čiastka, ktorá navyše predstavuje flexibilne použiteľné prostriedky. Na rozdiel od štátnych, verejných či grantových zdrojov nám príjmy z 2% dávajú možnosť reagovať na aktuálne potreby našich klientov a ich rodín.

Komu pomáhajú vaše 2%?

Našimi klientmi a zamestnancami našej chránenej dielne sú ľudia s mentálnym a kombinovaným znevýhodnením. Sú to dospelí ľudia, ktorí žijú v spoločných domácnostiach so svojimi príbuznými.
Nepovažujeme ich za deti – nehráme sa s nimi, nevychovávame ich, nekŕmime ich. To, čo robia, hovoria a o čom snívajú, berieme vážne.
2% z vašich daní im umožňujú ďalší krok na ceste k samostatnosti.
Aby jedného dňa mohli žiť v podporovanom bývaní, alebo dokonca samostatne, slobodne si vytvoriť priateľstvá a svojmu veku primerané partnerstvá, potrebujú dlhodobé a stabilné sprevádzanie. Potrebujú sa to naučiť. Mať to umožnené. A potom to jednoducho skúsiť naozaj.

Ako pomáhajú vaše 2%?

Aj vďaka nim sme našli skutočné prostredia naklonené nápadu poskytovať tréningový priestor na učenie niektorých samostatných zručností: samostatné nakupovanie, vybavovanie jednoduchej administratívy, skartovanie v realitnej kancelárii… a zaviedli individuálny prístup, ktorý rešpektuje možnosti konkrétneho človeka a zároveň rozvíja jeho potenciál.

 

Ak nám chcete spraviť radosť a oznámiť, že ste zaslali svoje 2% alebo 3% práve nám zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Nemusíte sa báť, neuvidíme sumu, len meno a priezvisko toho, komu máme poďakovať. 

Podrobný postup na poukázanie 2% nájdete na: rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Všetky otázky radi zodpovieme na dssprima@dssprima.sk

Ďakujeme!