Darujte nám vaše 2%

Ako môžem poukázať 2% z dane?

Zamestnanci

  1. Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania vyplatených preddavkov na daň.
  2. Dostanete Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého je možné zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane.
  3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  4. Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad.

Živnostníci

Ak ste živnostník (SZČO) alebo ste vykonávali v roku 2023 osobnú asistenciu a vypĺňate tlačivo B, tak 2% (resp. 3%) vpisujete priamo do tlačiva Daňové priznanie fyzických osôb TYP A alebo TYP B.  Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023 má každá fyzická osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy v roku 2023 presiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j.  4 922,82 €. Poraďte sa s účtovníčkou, ak si nie ste istý. V prípade, že ste minulý rok odovzdávali daňovému úradu tlačivá typu B, spolu s prílohami v papierovej forme, chceme Vás upozorniť, že tlačivo typu B sa odovzdáva tento rok elektronicky. Všetky prílohy, ktoré ste predtým odovzdávali v papierovej forme si prosím pred podaním daňového priznania typu B naskenujte do svojho PC. Pri podaní daňového priznania budete naskenované prílohy nahrávať na portál finančnej správy.

Tlačivo typ A alebo B vyplnené odovzdáte daňovému úradu do 31.03.2024 respektíve

  • najneskôr do 31.03.2024,
  • najneskôr do 1.7.2024 – ide o odložený termín na podanie daňového priznania pri tuzemských príjmoch,
  • 30.9.2024 – ide o odložený termín na podanie daňového priznania, ktorý môže použiť iba daňovník, ktorého súčasťou príjmov sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Právnická osoba

  1. Vyplníte daňové priznanie právnických osôb a svoje 2% poukáže v príslušnom riadku tlačiva (na strane 12).
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

Ak však  právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

Ak som bol v roku 2023 dobrovoľník?

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať Potvrdenie o tom, že v roku 2023 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.  Potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia, alebo tzv. Prijímateľ.

PRIMA je zväčša prijímateľ a tu by sme sa radi poďakovali všetkým naším dobrovoľníkom za pomoc v roku 2023.  🙂

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – toto Potvrdenie ako Prijímateľ Vám radi vystavíme u nás v PRIME. Viac o podávaní daňového priznania a poukázania 3% nájdete na: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/.

PRIMA údaje do tlačiva

Právna forma: NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
Obchodné meno alebo názov: PRIMA n.o.
PSČ: 821 04
Obec: BRATISLAVA
Ulica: BANŠELOVA
Súpisné/orientačné číslo: 3988/4

Bez 2% nič nie je stopercentné

2% sa zdá byť málo, ale v našom rozpočte je to nezanedbateľná čiastka, ktorá navyše predstavuje flexibilne použiteľné prostriedky. Na rozdiel od štátnych, verejných či grantových zdrojov nám príjmy z 2% dávajú možnosť reagovať na aktuálne potreby našich klientov a ich rodín.

Komu pomáhajú vaše 2%?

Našimi klientmi a zamestnancami našej chránenej dielne sú ľudia s mentálnym a kombinovaným znevýhodnením. Sú to dospelí ľudia, ktorí žijú v spoločných domácnostiach so svojimi príbuznými.

Nepovažujeme ich za deti – nehráme sa s nimi, nevychovávame ich, nekŕmime ich. To, čo robia, hovoria a o čom snívajú, berieme vážne. 2% z vašich daní im umožňujú ďalší krok na ceste k samostatnosti.

Aby jedného dňa mohli žiť v podporovanom bývaní, alebo dokonca samostatne, slobodne si vytvoriť priateľstvá a svojmu veku primerané partnerstvá, potrebujú dlhodobé a stabilné sprevádzanie. Potrebujú sa to naučiť. Mať to umožnené. A potom to jednoducho skúsiť naozaj.

Ako pomáhajú vaše 2%?

Aj vďaka nim sme našli skutočné prostredia naklonené nápadu poskytovať tréningový priestor na učenie niektorých samostatných zručností: samostatné nakupovanie, vybavovanie jednoduchej administratívy, skartovanie v realitnej kancelárii… a zaviedli individuálny prístup, ktorý rešpektuje možnosti konkrétneho človeka a zároveň rozvíja jeho potenciál.

Ak nám chcete spraviť radosť a oznámiť, že ste zaslali svoje 2% alebo 3% práve nám zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Nemusíte sa báť, neuvidíme sumu, len meno a priezvisko toho, komu máme poďakovať.

Podrobný postup na poukázanie 2% nájdete na: rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Všetky otázky radi zodpovieme na dssprima@dssprima.sk

Ďakujeme!