Dokumenty

Základné dokumenty

Registrácia neziskovej organizácie z roku 1999
Aktuálny výpis z registra neziskových organizácií
Bezpečnostná smernica PRIMA máj 2018
Pracovný poriadok zamestnanca Prima 2019
Etický kódex zamestnanca 2019
Prevádzkový poriadok DSS 2021
Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19
Plán opatrení na riešenie krízovej situácie vyvolanej pandémiou COVID-19
Štatút neziskovej organizácie z roku 2016
Štatút neziskovej organizácie z roku 2018
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023

Rozhodnutie OÚ o zmene štatútu

2% z daní

Vyhlásenie za rok 2023 k 2% z dane

Výročné správy

Výročná správa za rok 2023
Výročná správa za rok 2022
Výročná správa za rok 2021
Výročná správa za rok 2020
Výročná správa za rok 2019
Výročná správa za rok 2018
Výročná správa za rok 2017
Výročná správa za rok 2016
Výročná správa za rok 2015
Výročná správa za rok 2014

Verejné zbierky

Verejná zbierka 2017 – záverečná správa
Verejná zbierka 2017 – predbežná správa
Verejná zbierka 2017 – aktuálna verejná zbierka
Verejná zbierka 2016 – záverečná správa
Verejná zbierka 2016 – predbežná správa

Ďalšie dokumenty

Cenník
Zásady ochrany osobných údajov