O chránenej dielni

Chránená dielňa sa v súčasnosti hlavne zameriava na ručnú maľbu na textil (tričká, detské body, tašky, a pod.). Zamestnávame 3 ľudí, z toho 2 s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Sú riadnymi zamestnancami na trvalý pracovný pomer, ale ich pracovné podmienky – pracovná záťaž, tempo, doba – sú primerané ich zdravotnému stavu, ktorý im nedovoľuje zamestnať sa na otvorenom trhu práce.

Cieľom našej chránenej dielne je dať ľuďom s mentálnym znevýhodnením prácu, dať im pocítiť, že sú užitoční a šikovní. Vďaka Vášmu záujmu o ich výrobky im vieme zabezpečiť zmysluplnú prácu a patričné ohodnotenie.

Našu chránenú dielňu nájdete aj v registri chránených dielní.

Fakturačné údaje

PRIMA n.o.
Banšelova 3988/4
821 04 Bratislava – Ružinov

IČO: 31821308
DIČ: 202 151 32 74
číslo účtu: SK91 1100 0000 0026 2334 0780