O chránenej dielni

 

 
 

 Po 20 rokoch našej dlhoročnej činnosti vzhľadom na nepriaznivý vývoj pandemickej situácie v roku 2020 sme žiaľ museli ukončiť 1.3.2021 našu verejnoprospešnú činnosť chránenej dielne. 

You need to select a widget type before you’ll see anything here. 🙂