Prima

Za 2% ĎAKUJEME.

Bez vašich 2% alebo 3% nie je nič stopercentné. Viac info

30.8.2023

🔷 NAMAĽUJTE NÁM OBÁLKU VÝNIMOČNEJ KNIHY O ĽUDSKÝCH PRÁVACH - VYHLASUJEME SÚŤAŽ PRE UMELCOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 🔷👉 V spolupráci s profesorom JUDr. Jánom Svákom, DrSc., ktorý je hlavným garantom pre oblasť medzinárodného práva na Univerzite Komenského v Bratislave a významným odborníkom na ústavné právo (na fotke s komisárkou Zuzanou Stavrovskou), finalizujeme s prácami na knihe Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím. ✍️ Kniha rozoberá viaceré rozsudky týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím v rôznych krajinách, o ktorých rozhodoval Európsky súd pre ľudské práva. ☝️ Publikácia bude určená prokurátorom, sudcom, študentom právnických fakúlt, ako aj všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s ľudskými právami osôb so zdravotným postihnutím - či už sú to zamestnanci zariadení sociálnych služieb, psychiatrických zariadení, zdravotnícky personál, ale napríklad aj zamestnanci pôšt či rôznych iných inštitúcií, ktorí môžu svojim konaním zasiahnuť do ľudských práv ľudí so zdravotným postihnutím. Knihu odporúčame aj samotným ľuďom so zdravotným postihnutím a širokej verejnosti. Cieľom je najmä osveta.🔷 TÉMA SÚŤAŽE: ČO PRE VÁS ZNAMENAJÚ ĽUDSKÉ PRÁVA? 🔷Ponúkame priestor pre umelcov so zdravotným postihnutím, či už fyzickým, zmyslovým, intelektovým alebo s duševnou poruchou či inou chronickou diagnózou, aby namaľovali obálku tejto výnimočnej publikácie. 👉 Svoje diela môžu posielať klienti zariadení sociálnych služieb, ale aj jednotlivci. Výtvarné dielo by malo zachytiť predstavu autora na tému: ❓ Čo pre Vás znamenajú ľudské práva? ❓ Ktoré ľudské právo je pre Vás významné?👉 Všetkých, ktorí sa rozhodnú zapojiť, prosíme, aby spolu s fotografiou hotovej ilustrácie poslali aj pár viet o sebe aj slovnú odpoveď na spomínanú tému.✍️ 📩 Stačí, ak súťažiaci svoje výtvarné dielo odfotia a fotografiu spolu s textom pošlú na adresu media@komisar.sk do konca septembra 2023. Prosíme o zdieľanie, držíme palce a tešíme sa na námety!#ludskeprava #sutaz #kniha ... ViacMenej
Pozrieť na Facebooku

30.8.2023

🙌 PONÚKAME ĎALŠIU PRACOVNÚ POZÍCIU 🙌👉 Ste sociálnou pracovníčkou alebo sociálnym pracovníkom so srdcom na správnom mieste? Nenechá vás ľahostajnými, keď sa so slabšími a zraniteľnými zaobchádza ponižujúco? 👉 Staňte sa súčasťou nášho tímu, ktorý bude monitorovať dodržiavanie Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, a to priamo na miestach, kde sa nachádzajú osoby zbavené osobnej slobody: v zariadeniach sociálnych služieb, psychiatriách, liečebňach pre dlhodobo chorých aj v zariadeniach, kde sa poskytuje ochranné liečenie. 👉 Pozícia zahŕňa veľa cestovania aj občasnú prácu v teréne v noci.👍 Ak o možných vhodných uchádzačoch viete, prosíme o zdieľanie. Ďakujeme!ℹ️ Detaily nájdete v inzeráte na Profesii:www.profesia.sk/praca/urad-komisara-pre-osoby-so-zdravotnym-postihnutim/O4643017?mode=23 ... ViacMenej
Pozrieť na Facebooku

Ďakujeme sponzorom