Darujte nám vaše 2%

FB statusy spolu na web

2% sa zdá byť málo, ale v našom rozpočte je to nezanedbateľná čiastka, ktorá navyše predstavuje flexibilne použiteľné prostriedky. Na rozdiel od štátnych, verejných či grantových zdrojov nám príjmy z 2% dávajú možnosť reagovať na aktuálne potreby našich klientov a ich rodín.

Bez 2% nič nie je stopercentné

Vaše 2% pomáhajú
Komu?
Našimi klientmi a zamestnancami našej chránenej dielne sú ľudia s mentálnym a kombinovaným znevýhodnením. Sú to dospelí ľudia, ktorí žijú v spoločných domácnostiach so svojimi príbuznými.
Nepovažujeme ich za deti – nehráme sa s nimi, nevychovávame ich, nekŕmime ich. To, čo robia, hovoria a o čom snívajú, berieme vážne.
2% z vašich daní im umožňujú ďalší krok na ceste k samostatnosti.
Aby jedného dňa mohli žiť v podporovanom bývaní, alebo dokonca samostatne, slobodne si vytvoriť priateľstvá a svojmu veku primerané partnerstvá, potrebujú dlhodobé a stabilné sprevádzanie. Potrebujú sa to naučiť. Mať to umožnené. A potom to jednoducho skúsiť naozaj.
Ako?
Aj vďaka nim sme našli skutočné prostredia naklonené nápadu poskytovať tréningový priestor na učenie niektorých samostatných zručností: samostatné nakupovanie, vybavovanie jednoduchej administratívy, skartovanie v realitnej kancelárii… a zaviedli individuálny prístup, ktorý rešpektuje možnosti konkrétneho človeka a zároveň rozvíja jeho potenciál.

Ako môžete darovať 2% PRIME?

        Názov: PRIMA n.o.
        Sídlo: Banšelova 3988/4, 821 04 Bratislava-Ružinov
        Právna forma: nezisková organizácia
        IČO: 31 821 308
Vyhlásenie o poukázaní 2% si môžete stiahnuť TU.

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Potom požiadajte zamestnávateľa (ekonomické oddelenie), aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete jednoducho zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2%* z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Novinkou je možnosť zaslať nám ako prijímateľovi základné údaje o vás (meno, adresu, právnu formu v prípade PO). Vďaka tomu máme možnosť spoznať našich darcov.

Podrobný postup na poukázanie 2% nájdete na: rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Všetky otázky radi zodpovieme na dssprima@dssprima.sk

Ďakujeme!