Podporujeme tvorivosť a nezávislý život ľudí s mentálnym znevýhodnením.
Nechajte sa inšpirovať.

 

 

PRIMA je nezisková organizácia, ktorá od roku 1997 poskytuje sociálne služby dospelým ľuďom s mentálnym znevyhodnením dennou formou v DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB. Okrem toho zamestnáva 4 ľudí s mentálnym a viacnásobným znevýhodnením v CHRÁNENEJ DIELNI.

Vízia

Našou víziou je spoločnosť, v ktorej dospelí ľudia so znevýhodnením žijú svoj vlastný dospelý život, naplnený ich vzťahmi, prácou, rodinami, nápadmi, úspechmi, zlyhaniami a opätovnými pokusmi.

Poslanie

Chceme podporovať dospelých ľudí s mentálnym znevyhodnením a ich príbuzných tak, aby zvládli svoj život a nachádzali možnosť osobnej realizácie.
Nepovažujeme ich za deti - nehráme sa s nimi, nevychovávame ich, nekŕmime ich. To, čo robia, hovoria a o čom snívajú, berieme vážne.

 

martin
Keď ti to spadne, ani na oči sa mi nepozeraj!
Martin

Kontakty

Telefón

02/434 118 13

Adresa

PRIMA n.o.
Banšelova 4
821 04 Bratislava

Email

dssprima@dssprima.sk